બંધ

સંપર્ક

આ વેબસાઈટ નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર દ્વારા ડિઝાઇન અને બનાવવામાં આવી છે અને જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, સાબરકાંઠા દ્વારા સંચાલિત છે. જો તમારી પાસે આ વેબસાઇટ વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો તમે વેબ માહિતી મેનેજરને ઇમેઇલ આઈડી પર લખી શકો છો. સામગ્રી, ડિઝાઇન અથવા તકનીકને લગતી કોઈ પ્રતિક્રિયા પ્રત્યુત્તર વિભાગમાં પ્રસ્તુત કરી શકાય છે.

તમે નીચેના સરનામે અમારો પણ સંપર્ક કરી શકો છો:

જિલ્લા કલેકટર ઑફિસ,

અલ્કાપુરી, પોલોગ્રાઉન્ડ,

હિંમતનગર,

સાબરકાંઠા,

ગુજરાત – 383001

ફોન નંબર +91 2772 241001

ફેક્સ નંબર +91 2772 241611

ઈમેલ: collector-sab[at]gujarat[dot]gov[dot]in

કટોકટી

જિલ્લા હેલ્પલાઇન કોલ: +91 2772 1077

બચાવ અને રાહત કમિશનર કૉલ: 1070